ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png

Seneste opdatering: September 2023                 
 

Besins Healthcare Monaco S.A.M. (”Vi”) er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og til at respektere dit privatliv. Vi indsamler og behandler personlige oplysninger yderligere i henhold til gældende lovgivning, navnlig General Data Protection Regulation (GDPR).

Denne Privatlivspolitik forklarer årsagen til at behandle dine personoplysninger, den måde, hvorpå vi indsamler, håndterer og sikrer beskyttelse af alle angivne personoplysninger, hvordan disse oplysninger bruges, og hvilke rettigheder du har i forhold til dine personoplysninger.

Denne fortrolighedspolitik gælder kun for personoplysninger indsamlet gennem (din brug af) denne hjemmeside. Hvis du har spørgsmål om personoplysninger, som du måtte have kommunikeret til os via andre kanaler, se venligst Sådan kan du kontakte os herunder.

Hvilke personoplysninger kan vi indsamle og viderebehandle?                  
 

For de fleste af de sider, som denne hjemmeside er opbygget af, kan vi indsamle oplysninger, der ikke direkte identificerer dig, såsom:

 • den server, du er logget på,
 • den geografiske placering af den internetudbyder (ISP), du bruger,
 • den type browser, du bruger,
 • dato og klokkeslæt for din adgang,
 • hjemmeside, der anmoder om adgang,
 • overført datamængde,
 • dine sprogindstillinger,
 • din IP-adresse (”IT-oplysninger”).

IT-oplysninger indhentes via cookies. En cookie er en lille fil bestående af bogstaver og tal, der downloades på computeren, når du klikker ind på en hjemmeside. Du kan finde listen over de cookies, vi bruger, i vores cookieindstillinger .

I nogle tilfælde skal du for at kontakte os eller abonnere på vores nyhedsbrev indtaste andre personoplysninger, såsom dit fornavn, dit navn og/eller din e-mail (”Kontaktoplysninger”), og du kan også vælge at give yderligere oplysninger såsom dit køn, interesseområder, speciale (hvis du er en sundhedsperson) osv. (”Yderligere oplysninger”)                  
 

Børn og andre følsomme personoplysninger                 
 

Vi indsamler ikke følsomme personoplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, sundhed eller medlemskab af fagforening på denne hjemmeside.

Vi indsamler eller bruger ikke bevidst personoplysninger om børn (vi definerer ”børn” som mindreårige under 18 år) på denne hjemmeside. Vi tillader ikke bevidst børn at kommunikere med os eller bruge nogen af vores onlinetjenester. Hvis du er en forælder og bliver opmærksom på, at dit barn har givet os oplysninger, bedes du venligst kontakte #ved hjælp af en af nedenstående metoder (se nedenfor “”Sådan kan du kontakte os”), og vi vil så samarbejde med dig om at løse dette problem.

Hvis der er en mulighed for at kontakte os via denne hjemmeside, bør den ikke bruges af dig til at søge lægehjælp eller rapportere uønskede hændelser. Hvis du har et spørgsmål om vores produkt, anbefaler vi kraftigt, at du kontakter din læge eller de relevante myndigheder i dit bopælsland.                 
 

Hvad er formålet med databehandlingen?                 
 

Vi behandler dine IT-oplysninger med det formål at måle brugerhyppighed og trafik på vores hjemmeside . Det vil give os mulighed for bedre at forstå, hvordan vores hjemmeside bruges og hvordan det er nyttigt for offentligheden, og så vi kan forbedre den i overensstemmelse med en sådan anvendelse. Du kan finde flere oplysninger om det specifikke formål med hver cookie i vores cookieindstillinger.

Hvis du kontakter os angående en specifik anmodning, behandler vi udelukkende dine kontaktoplysninger, og hvis relevant, yderligere oplysninger til at behandle din specifikke anmodning.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dine kontaktoplysninger, og hvis relevant, yderligere oplysninger med det ene formål at sende dig vores nyhedsbrev pr. e-mail fra tid til anden.                  
 

Hvad er retsgrundlaget for behandling?                  
 

Undtagen cookies, der er strengt nødvendige for at dette websted kan fungere, finder behandlingen af dine personlige oplysninger kun sted, hvis du giver samtykke til det.

Du har til enhver tid ret til at give eller trække dit samtykke tilbage. Dette kan for It-oplysninger nemt gøres ved at ændre dine cookiepræferencer i cookieindstillingerne. For dine kontaktoplysninger og yderligere oplysninger, se venligst nedenfor “Sådan kan du kontakte os”.                 
 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?                  
 

Medmindre andet er et lovmæssigt krav, opbevarer vi dine kontaktoplysninger og yderligere oplysninger, hvis relevant, (i) så længe det med rimelighed er nødvendigt for at behandle din specifikke anmodning, dvs. indtil der foreligger et endeligt resultat i forbindelse med den sag, som din anmodning drejer sig om, eller (ii) så længe vores nyhedsbrev er aktivt, og du ikke har besluttet at afmelde det. Afmelding af vores nyhedsbrev kan nemt gøres ved at klikke på ”afmeld”- knappen nederst i hvert nyhedsbrev, der sendes til dig via e-mail .

Medmindre andet er fastsat ved lov, opbevarer vi dine IT-oplysninger så længe det er beskrevet i vores cookieindstillinger.                 
 

Hvem deler vi dine personoplysninger med?                 
 

Dine personoplysninger kan tilgås af et begrænset antal af vores medarbejdere, som er trænet i vigtigheden af privatlivets fred, og hvordan man håndterer og administrerer personoplysninger hensigtsmæssigt og sikkert.

Afhængigt af indholdet af din anmodning kan vi dele dine personoplysninger med vores tilknyttede virksomheder og/eller tredjeparter. Vi bruger kun tredjeparter, der giver tilstrækkelige garantier til at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen vil opfylde kravene i gældende lovgivning og sikre beskyttelsen af dine rettigheder.

Disse tjenesteudbydere vil for det meste være placeret i forskellige lande. I tilfælde af overførsel til lande med et lavere databeskyttelsesniveau, indgår vi dataoverførselsaftaler baseret på standardkontraktbestemmelserne for internationale dataoverførsler.                 
 

Hvad er dine rettigheder?                 
 

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har du ret til::

 • at bede om kopier af dine personoplysninger (”ret til adgang”)
 • at bede os om at rette oplysninger, som du mener er unøjagtige, og om at udfylde oplysninger, som du mener er ufuldstændige (”ret til korrektion”)
 • at bede os om at slette dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (”ret til sletning”)
 • at bede os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger under visse omstændigheder (”ret til begrænsning af behandling”)
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger (”ret til indsigelse”)
 • at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at overføre/få overført dine personoplysninger til en anden organisation (”dataportabilitet”)

Medmindre din anmodning er åbenbart ubegrundet eller overdreven, er du ikke forpligtet til at betale noget gebyr for at udøve dine rettigheder. Medmindre andet er foreskrevet i gældende lovgivning, har vi har en måned til at svare dig.                 
 

Sådan kan du kontakte os?                 
 

Vi arbejder i henhold til høje standarder, hvad angår behandling af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål, forespørgsler eller bekymringer, eller hvis du ønsker at udøve en af rettighederne anført ovenfor, bedes du kontakte os på privacy@besins-healthcare.com og så vil vi svare. Eller du kan sende os et brev til følgende adresse:

Besins Healthcare Monaco S.A.M.                  
Att. General Counsel                  
Rue du Gabian 11                 
MC98000 Monaco

Hvis det passer dig bedre, kan du også vælge at kontakte et af vores tilknyttede selskaber direkte. Navne, adresser og stiftelseslande for disse tilknyttede selskaber kan findes her.                 
 

Klager                 
 

Hvis du fortsat er utilfreds, kan du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

For Besins Healthcare-koncernen er den ledende tilsynsmyndighed Irish Data Protection Commission, som du kan kontakte her: https://forms.dataprotection.ie/contact                 
 

Hvordan ved du, om vi har opdateret denne privatlivspolitik?                 
 

Hvis vi ændrer vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, vil en opdateret version af denne privatlivspolitik afspejle disse ændringer, og vi vil underrette dig om sådanne ændringer ved at opdatere ikrafttrædelsesdatoen øverst i denne privatlivspolitik. Uden at det berører dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning, forbeholder vi os ret til at ændre denne privatlivspolitik.